This is a free Purot.net wiki
  • View:

Arviointi

Arviointi

Saat kurssista arvosanan todistukseen. Arvosanaa annettaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Ovatko tuntitehtävät tehtyinä? Tehtäviä tehdään sekä tänne wikiin että omaan blogiin. Huolehdi, että teet kaikki tehtävät. Jos olet poissa, tee kotona.
  • Tuntitehtäviä arvioidessa kiinnitetään huomiota tietysti myös siihen, miten ne on tehty.

Lisäplussaa saat seuraavista:

  • yhteistyö muiden kanssa. (Esim. muiden auttaminen, ryhmätöiden tekeminen oikeasti yhdessä, toisten työskentelyn rakentava kommentoiminen jne.)
  • oma-aloitteisuus ja itsenäinen ongelmanratkaisu. 

 

 

smiley die sides

Kuva: Leo Reynolds

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username